Hurá, už jsme školáci!

Datum: 
Pondělí, 1. Září 2014 - 12:15

V pondělí 1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2014/2015. Malé školáky přivítal pan ředitel ZŠ  RNDr. Ludvík Hanák, pan starosta  Ing. Pavel Procházka a popřát úspěšné zahájení školní docházky přišla i paní ředitelka MŠ  Jiřina Zigová. 

Děti si prohlédly vyzdobenou třídu, vyzkoušely,  jak se sedí v lavicích a od tř. učitelek si na památku  odnesly drobné dárečky.

                                                                               Mgr. Eva Drienková, Mgr. Darina Zborovská, tř. učitelky