Hurá, už jsme školáci!

Datum: 
Pondělí, 3. Září 2018 - 20:10

V pondělí 3. září proběhlo zahájení školního roku 2018/2019. Obzvláště slavnostní byl tento den pro prvňáčky, kteří nastoupili do školy úplně poprvé. Malé školáky přivítal pan ředitel ZŠ Mgr. Michal Rilák, paní zástupkyně Mgr. Halka Buryová a popřát úspěšné zahájení školní docházky přišel i starosta města pan Jiří Otřel a předsedkyně spolku Domino Bc. Dagmar Fůkalová. Dále se slavnostního zahájení zúčastnila i výchovná poradkyně Mgr. Taťána Hanzálková a vedoucí vychovatelka ŠD paní Jana Valoušková.

Děti si v doprovodu svých rodičů prohlédly vyzdobenou třídu, seznámily se s paní učitelkou a prožily první hezké okamžiky s novými kamarády. Na památku tohoto významného dne si odnesly drobné dárky a kornout se sladkostmi.

 Všem prvňáčkům přejeme úspěšný školní rok!

                                                   Mgr. Eva Drienková, Mgr. Jitka Řádková, tř. učitelky