Interaktivní divadlo

Datum: 
Čtvrtek, 31. Prosinec 2015 - 11:45

Minulý týden si žáci z první, druhé a ze čtvrté třídy užili interaktivní divadlo se Zuzanou Skálovou, která vyučuje Dějiny divadla a Teorii dramatu na Konzervatoři Brno. Běžná vyučovací hodina se tak proměnila v dramatickou výchovu, která má za cíl dát dětem možnost uchopit výuku a vnímat ji všemi smysly. Žáci získají nové informace hravou formou, spolupracují se spolužáky, pozitivně je to naladí a zažijí pocit úspěchu. Prvňáčci 

si prostřednictvím programu Pravěký kmen uvědomili důležitost rodiny a jednotlivých členů, nezbytnost respektu a lásky. Druháci a čtvrťáci se v programu Keltové a vynálezy seznámili s pracovními nástroji předků, získali nový pohled na minulost a zjistili, jak je důležité mít úctu k předkům a naší historii. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se žáci uvolnili, s nadšením spolupracovali a jak moc je to bavilo. 

Mgr. Lucie Nováková