Interaktivní divadlo u čtvrťáků

Datum: 
Úterý, 20. Leden 2015 - 14:35

Ve středu 14. 1. 2015 přijela do čtvrtých tříd za dětmi Zuzana Skálová, v současné době vyučující na Konzervatoři Brno obor Dějiny divadla a teorie dramatu, s interaktivním programem Život Keltů. Žáci tak dramatickou formou získali mnoho informací o Keltech, o jejich životě, vynálezech, odívání a tanci. Interaktivní divadlo vychází z myšlenek J. A. Komenského, kdy dítě má uchopit výuku a vnímání všemi smysly. Cílem takové dramatické vyučovací hodiny je úcta k předkům, nový pohled na minulost, prolínání moudrosti z minulých dob a kladení důrazu na kladné postoje člověka ve společnosti. Děti byly naprosto ponořené do děje, nadšeně a přirozeně reagovaly a zapojovaly se do zadaných činností. Z fotografií jde vidět jejich nadšení i to, jak moc je to bavilo.

Mgr. Lucie Nováková