Knihovna

Datum: 
Pátek, 16. Říjen 2015 - 7:45

     Naše třída 3. B navštívila 15. 10. 2015 knihovnu ve Velkých Pavlovicích. Ve velmi přátelské atmosféře nás seznámila paní Mgr. Dana Růžičková s významem, fungováním knihovny a správným vyhledáváním knih. Byli jsme profesionálně a s velkým zaujetím seznámeni se spisovateli Karlem a Josefem Čapkovými. Příběhy Dášenky a Pejska a kočičky zná snad každý. My jsme se ale dozvěděli mnohem víc, totiž to, jak tyto příběhy vznikly a jaký vztah k nim měli i jejich autoři.

     Odcházeli jsme plni dojmů a radosti z dopoledne prožitého s knihami a jejich autory. Rádi bychom poděkovali paní magistře D. Růžičkové, která nás tímto dopolednem provedla.

Mgr. Rudolf Bury

třídní učitel