Matematické soutěže naší základní školy v roce 2019

Datum: 
Pondělí, 8. Duben 2019 - 20:55

Jak jsme informovali v minulém čísle časopisu, proběhlo v naší škole v lednu okresní kolo Matematické olympiády 5. a 9. ročníků. Skvělého výsledku dosáhl Martin Hádlík, žák 9. ročníku, který třetím místem získal možnost soutěžit v krajském kole této soutěže. Bohužel jeho výsledek ještě není znám, ale už postup do kola krajského je Martinův obrovský úspěch.

V úterý 9. dubna se uskuteční v naší škole okresní kolo Matematické olympiády 6. – 8. ročníků. Ze školního kola postoupili za 6. ročník Miroslav Osička a Daniel Dobrucký, za 7. ročník David Peš a Stanislav Prát, za 8. ročník Kryštof Pleskač. Klukům přejeme, ať jim souboj s matematickými příklady vyjde co nejlépe. Zároveň všem, i těm nepostupujícím ze školního kola, děkujeme za spolupráci a ochotu počítat něco nad rámec povinné matematiky.

První jarní den proběhlo v naší škole i školní kolo mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Tato soutěž je určena žákům od 2. do 9. třídy a zadání příkladů je rozesíláno do celého světa z Austrálie. Jedná se o spíše logické a zajímavé úlohy. Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích. I. kategorie (Cvrček) – 2., 3. třída, II. kategorie (Klokánek) – 4., 5. třída, III. kategorie (Benjamin) - 6., 7. třída a IV. kategorie (Kadet) – 8.,9. třída.

Cvrček – celkem 90 soutěžících, první tři místa obsadili M. Halm (3. B), P. Julinek (3. B), I. Válková (3. B) spolu s P. Szabó (2. A); M. Halm získal 58 bodů z 90 bodů.

Klokánek – celkem 55 soutěžících, nejvíce příkladů vyřešili M. Hádlík (4. A), D. Drápal (5. B), J. Jílek (4.A); M. Hádlík získal 94 b. ze 120 b.

Benjamin – celkem 18 soutěžících, nejšikovnějšími řešiteli se stali J. Hádlíková (7. B), M. Osička (6. A), D. Dobrucký (6. A); Jitka Hádlíková získala 102 b. ze 120 b.

Kadet – celkem 16 soutěžících, nejlépe se s příklady popasovali p. Zapletal (8. A), K. Mládek (9. B), V. Nezhoda (9. A).

Ve středu 3. dubna proběhlo na naší škole i školní kolo soutěže Pythagoriáda. Žáci od 5. ročníku do 8. ročníku počítají 15 úloh, úspěšný řešitel získá 10 a více bodů, do okresního kola však lze postoupit často i s 8 body.

V kategorii 8. ročníků získal 1. místo Zapletal Petr (8. B), 2. Bílek Martin a Navrátilová Klára (8. A), 3. Cedivoda Jakub a Dufková Gabriela (8. B).

V kategorii 7. ročníků: 1. Peš David (7. B), 2. Vala Filip (7. B), Panic Martin (7. A), 3. Horák Tomáš (7. B).

V kategorii 6. ročníků: 1. Osička Miroslav (6. A), 2. Dobrucký Daniel (6. A), 3. Maleňáková Nela (6. A).

V kategorii 5. ročníků: 1. Horák Samuel (5. A), 2. Meluzinová Adéla (5. A), 3. Havlín Matyáš (5. A), Ilechko A. (5. B), Náležinská Milada (5. B).

Celkem se školního kola účastnilo 50 soutěžících. Děkujeme všem soutěžícím v matematických soutěžích i učitelům, kteří se žákům trpělivě věnují a snaží se je přivádět k hezkému vztahu k matematice. Pak i přijímací zkoušky v 9. ročníku mohou být pro mnohé děti pohodovou záležitostí.

Mgr. Jiří Slavík