Návštěva z mateřské školy

Datum: 
Čtvrtek, 9. Březen 2023 - 15:05

Úterý 7.března byl pro budoucí prvňáky důležitý den. Poprvé se přišli podívat do základní školy, co je od září čeká. Současní prvňáčci je nedočkavě vyhlíželi. Vždyť ještě před osmi měsíci si spolu ve školce hráli.

A co je čekalo? Návštěva obou prvních tříd, kde si vyzkoušeli, jak se sedí v lavici, splnili si drobné „školní“ úkoly, zhlédli divadelní představení a nakonec si ještě odnesli drobné dárečky. Prvňáčci jim také předvedli, co už umí, provedli je školou a ukázali třídy i družinu. Také starší žáci přišli předškoláky pozdravit. Chodbami se nesl dětský smích a hlasité dětské štěbetání.

Další návštěvou školy bude pro předškoláky zápis do prvních tříd, který proběhne 20. dubna 2023.

                                   Mgr. D. Šmídová a L. Štefková, tř. učitelky 1.A, 1.B