Nocování ve školní družině aneb vycvič si svého draka

Datum: 
Úterý, 24. Červen 2014 - 13:00

V pátek 20.6. v 18.00 hod. se početná skupinka 26 družinkových dětí sešla k dlouho očekávané akci nazvané „Nocování ve školní družině aneb vycvič si svého draka“. Po krátkém úvodu a poučení o bezpečnosti jsme vyrazili za první zábavou, jíž byla „pohádková šipkovaná“. Trasa začínající u školy a končící v parčíku u vlakové zastávky byla poseta různými otázkami, úkoly a taktéž množstvím obrázků s pohádkovými postavičkami. Úkolem této cesty bylo vyluštit tajenku, která nám dala nápovědu k následné činnosti v družině. Po návratu do družiny a vydatné večeři následovala netradiční stezka odvahy. Děti musely absolvovat tajemnou cestu temnou chodbou školy. V půli trasy děti nečekaně narazily

 na postavu princezny a rytíře, kteří jim dodávali odvahu při vstupu do dračího doupěte. Zde si každý malý odvážlivec vylovil z kouzelné truhly velkou sladkou dračí medaili. Poté se již děti uložily do svých spacáků a při promítání napínavé pohádky „Jak vycvičit draka“ se pomalu odebíraly do říše snů. Po brzkém ranním budíčku, který děti připravily pro své paní vychovatelky, jsme posnídali vánočku s marmeládou. Jako bonus nám pan učitel Jarek Hicl servíroval horké sladké kakajíčko, jímž nám všem udělal velkou radost a paní vychovatelkám osladil ráno. Nocování ve školní družině se zdařilo a všem se nám moc líbilo.