Novodobí rytíři krále Chlodvíka

Datum: 
Pondělí, 16. Červen 2014 - 17:20

Že jste ještě neslyšeli o králi Chlodvíkovi? To páťáci už ano, díky vědomostní historicko - přírodovědné soutěži s názvem Rytíř krále Chlodvika. Proč zrovna král Chlodvík? V době zániku západořímské říše se franské kmeny postupně spojovaly do kmenových svazů, v jejichž čele stáli silní náčelníci, kteří mezi sebou soupeřili o moc. Nejschopnější z nich, Chlodvík z rodu Merovejců, odstranil své soupeře, sjednotil všechny Franky pod svoji vládu a sám se stal roku 481 králem. Tento úspěšný válečník, schopný politik a diplomat je považován za zakladatele franské říše.

V dnešní době se již nepotřebujeme učit obratně zacházet s mečem a štítem. Naši novodobí rytíři proto vyměnili doslovné zbraně za vědomosti, se kterými proti sobě bojovali. V letošním druhém ročníku, konaném ve středu 11. června  2014, se o titul utkalo 6 žákyň páté třídy, které v předchozím nominačním testu získaly nejvíce bodů. Čekaly na ně úkoly ze tří oblastí: historie, přírodověda a všeobecné znalosti. Historické otázky mapovaly období od vzniku Velkomoravské říše a příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu a postupně se dotýkaly dalších důležitých postav a míst české historie. V přírodovědné části zase prokazovali své znalosti fauny a flory. Ale ne všechno v životě se dá „našprtat“. Právě proto se poslední okruh otázek týkal všeobecných vědomostí, které soutěžící mohli získat z běžného života. Mnozí určitě zůstali překvapení nad otázkou, k jaké činnosti se používá droždí, či jakou práci vykonává kamelot? 

Všechny správné odpovědi byly odměněny čokoládovými dukáty. Co by to ale bylo za soutěž bez dobrého publika? O to se postarali spolužáci, kteří byli zároveň také vtaženi do dění a měli možnost ukořistit část čokoládového pokladu pro sebe – svou pohotovostí a prokázanými vědomostmi.

Na rytíře byly nakonec pasovány tři vítězky s největším počtem získaných dukátů.  Za svůj obdivuhodný výkon byly odměněny tričkem s nápisem soutěže. Nejlepšími bojovnicemi se staly:

1. místo – Klára Pejchlová

2. místo -  Sára Forejtová

3. místo – Radka Valná

Věříme, že si všichni zúčastnění odnesli z tohoto dne příjemné zážitky a chuť v podobných soutěžích pokračovat. Ještě jednou srdečně blahopřejeme!

Mgr. Miroslava Kosíková