Nový školní rok 2015/2016 začal

Datum: 
Úterý, 1. Září 2015 - 20:30

1. září uvítali třídní učitelé žáky 2. – 9. ročníku ve třídách. V letošním roce přibyli do naší školy noví kolegové -  Mgr. Halka Buryová, učitelka ČJ a HV a Mgr. Rudolf Bury, třídní učitel 3. B třídy. Jako administrativní pracovnice u nás začala pracovat paní Dagmar Šebestová, DiS. Změny nastaly i ve školní jídelně, kde jsme přijali nové tři zaměstnankyně - na pozici vedoucí kuchařky paní Boženu Pilařovou, jako kuchařku paní Bronislavu Jamborovou a jako pomocnou kuchařku paní Oldřišku Slivenskou.
Největší pozornost byla věnována prvňáčkům, kteří přišli v doprovodu svých rodičů. Na jejich tvářičkách bylo patrné napětí a očekávání něčeho nového. Slavnostní zahájení školního roku se konalo v aule základní školy. Děti přivítal pan starosta Ing. Pavel Procházka a popřál jim hodně úspěchů a radosti ve škole. My děkujeme Městu Velké Pavlovice, našemu zřizovateli, že nám "oblékl do nového kabátu" naši sportovní halu, která je velmi vytížená, neboť ji kromě studentů gymnázia využívá i spoustu sportovců z různých organizací našeho města. Velmi si toho vážíme. Novopečené prvňáčky pozdravila i ředitelka mateřské školy Jiřina Zigová. V letošním roce otevíráme dvě první třídy. 1. A třídu bude učit Mgr. Lucie Nováková a třídu 1. B Mgr. Dagmar Šmídová. Věříme, že se všem prvňáčkům začátek školního roku vydaří a spolu s třídními učitelkami si vytvoří pěkný přátelský vztah plný porozumění a pohody.

Všem žákům a zaměstnancům, především těm novým, přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.

                                                                                                Mgr. Miroslava Fišerová, zástupkyně

                                                                                              ředitele Základní školy Velké Pavlovice