„Pár slov“ ředitele ZŠ V. Pavlovice na závěr školního roku 2017/2018

Datum: 
Pondělí, 20. Červenec 2020 - 21:40

Vážení rodiče, milí spoluobčané,

blíží se konec školního roku 2017/2018. Funkci ředitele základní školy jsem začal vykonávat od 1. listopadu 2015. Věděl jsem, že tato práce nebude jednoduchá, že bude náročná a taky poctivá.

Jestli chceme školu posunout dále, musíme všichni zabrat, jinak to nejde. A všem zaměstnancům, kteří k tomu tak přistupují, za to velmi děkuji. Učitelská práce není jednoduchá, je náročná, ale pěkná. „Zatěžkávací zkoušky“, kterými naše škola prochází, jsou po tom, co naši školu ještě nedávno poznamenalo, jistým testem odhodlání, zkušeností, pevných nervů a kvality celého našeho kolektivu.

Zavádění změn vždy bolí. Kvalitní a důsledné vykonávání práce se stává nutnou podmínkou. Škola jde správným směrem, žáci školu reprezentují, dosahují velmi pěkných výsledků nejen v různých soutěžích, ale i v olympiádách.

Za zmínku stojí např. 1. místo v okresním kole matematické olympiády v kategorii 5. ročníků Daniela Dobruckého, 3. místo Petra Zapletala v okresním kole matematické soutěže „Klokan“ a 3. místo v okresním kole matematické olympiády v kategorii 7. ročníků, 2. místo Ely Dagidirové v okresním kole olympiády z anglického jazyka v kategorii 6. ročníků, 1. a 2. místo v soutěži v plavání 3. ročníků (jednotlivci, štafeta), pořádané plaveckou školou Hustopeče, 2. místo týmů 2. a 3. ročníků a 1. místo týmů 4. a 5. ročníků v okrskovém kole v kopané – McDonald's Cup a jejich postup do okresního kola, ze kterého pak byly za okresní tým vybráni 4 žáci z naší školy. Děvčata 4. a 5. roč. obsadila ve vybíjené v okresním kole1. místo a postoupila tak poprvé do krajského kola, kde obsadila 4. místo. V olympiádě z jazyka českého v okresním kole v kategorii 9. ročníků obsadili naši žáci 11. a 13. místo ze 49 soutěžících.

Dne 5. dubna organizovala naše škola zápis budoucích prvňáčků. Tento zápis byl po dlouhé době něčím jiným, jak pravili spokojení rodiče, než zažívali před lety. Zápisu předcházel kurs předškolního vzdělávání, po něm zase následovala „Školička“ s rodiči. Naši budoucí žáčci si tak mohli nejen „osahat“ školní prostředí, ale i poznat své budoucí učitele a jejich práci. Do letošního prvního ročníku bylo přijato 42 prvňáčků.

Škola pořádá také celou řadu akcí, z těch posledních bych jmenoval např. Den dětí ve spolupráci s hasiči, policií a zdravotníky, sběr papíru ve spolupráci s Dominem nebo dopravní soutěž ve spolupráci s policií. Na 22. června je naplánovaná premiéra školní „Akademie“, na které vystoupí celá řada našich žáků.

V době letních prázdnin nás čekají opět náročné práce. Zejména oprava podlahy, topení a hrazení ve sportovní hale s podporou města, rekonstrukce učebny fyziky a chemie, budování jazykové učebny. Učebny budou financovány z projektu, který je spolufinancován z 90 % Evropskou unií. Tento projekt v hodnotě 3,5 milionu korun musí být realizován do konce května příštího roku.  To je jen stručný výčet toho, co nás v nejbližší době čeká.

Škole se daří, za což děkuji především svým zaměstnancům, zřizovateli i rodičům. Uvědomuji si, že škola potřebuje pomoc, a bez výraznější podpory nás všech, i Vás - občanů, se neobejde.

Do naší školy přijímáme žáky i z okolních obcí – těch je více než jedna třetina, spolupracujeme s Ekocentrem (např. Den dětí), s knihovnou a informačním centrem (např. „Pasování prvňáčků“, "Noc s Andersenem“). Pořádáme sportovní soutěže, na které zveme žáky i z nejbližšího okolí, např. ze ZŠ Bořetice, Němčičky nebo Starovičky. Konáme různé akce i pro zaměstnance a veřejnost, z posledních akcí bych jmenoval např. muzikál „Bítls“ nebo setkání se zaměstnanci při příležitosti Dne učitelů.

Věřím, že kvalitní prací, zájmem o děti, pořádáním různých akcí, pestrou nabídkou kroužků, nabídkou různých činností ve školní družině a hlavně dobrými výsledky ve vzdělávacím procesu zvýšíme zájem o naši školu, počet spokojených a nadaných žáků, a tím i kvalitu školy.

Děkuji našim sponzorům za finanční prostředky věnované naší škole, ať už z řad podnikatelů, rodičů nebo i bývalých žáků, které v době konání jejich srazů čas od času provázím naší školou.

Na závěr bych rád poděkoval všem svým zaměstnancům za odvedenou práci, popřál jim pěknou dovolenou a našim žákům hezké a dlouhé prázdniny.

                                                                                                 Mgr. Michal Rilák, ředitel základní školy