Pohádkový výlet třídy 1.A, 1.B

Datum: 
Středa, 17. Červen 2015 - 7:45

Školní výlet žáků z prvních tříd ZŠ Velké Pavlovice do zámku v Miloticích byl opravdu jako výlet do pohádky. Dětí se ujaly „komorné“ a společně pro každého vybraly ty nejkrásnější šaty, kloboučky, vějíře a pro chlapce správné meče. Nádherné šaty inspirované 18. stoletím měly na děti zvláštní vliv.  Všichni se začali chovat důstojně, chodili pomalu a vznešeně, nikoho ani nenapadlo běhat či poskakovat. Zámkem nás prováděla paní hraběnka a vyprávěla o životě svých čtyř dětí. Naši prvňáčci se dozvěděli o vzdělávání, stolování i hrách dětí v době dávno minulé. Odpovídali na hádanky, děvčata se za doprovodu živé hudby naučila barokní taneček a chlapci měli lekci šermování. Na nádvoří jsme posvačili, utratili kapesné a šli si prohlédnout zámeckou zahradu s pávy.

Výlet, který byl odměnou za celoroční práci, se nám opravdu vydařil. Děti byly skvělé a pochvalu za své chování dostaly i od paní hraběnky z Milotic.

                                                                                                                             Mgr. Eva Drienková