Přednáška o myslivosti v naší škole

Datum: 
Středa, 23. Listopad 2022 - 22:10

V našem městě má myslivost svou tradici, a tak jsme uvítali nabídku paní Ing. Jany Kollandové, která se zabývá mysliveckou pedagogikou a byla ochotná přijet k nám do Pavlovic až z Velehradu.

Pro žáky 1., 2. a 3. tříd si připravila zajímavý program, na kterém nechyběl ani její sympatický jezevčík Amy – milá fenka Ejminka .

Na začátku přednášky zazněla famfára, kterou myslivci zahajují své tradiční hony. Pak se paní Kollandová předvedla ve svém dlouhém mysliveckém kabátě hubertusu nazvaném po svatém Hubertovi, patronovi všech myslivců.  S dětmi si povídala o myslivcích, o jejich práci a důležitosti. O tom, že myslivci lesní zvěř nejen loví, ale pečují o ni a chrání ji.

Před dětmi byly na lavicích rozloženy parohy jelena, daňka, losa, dokonce i soba, kůže různých lesních zvířat, např. lišky, vlka, zajíce. Paní Kollandová dětem postupně o každém zvířeti něco pověděla, a také „zahrála“ na vábničky zvuky, kterými myslivci zvířata v přírodě k sobě lákají. A tak se na krátký čas naše školní tělocvična proměnila v lesní paseku a my měli pocit, že skutečně slyšíme chrochtat divočáka a troubit jelena. Do toho se ozvalo bekání srnce a pískot myšky.

Děti si mohly vystavené předměty nejen prohlédnout, ale také osahat vlastníma rukama. Největší zájem projevily však o živý exponát, o Ejminku, která svou radost z dětských obdivovatelů dávala jasně najevo vrtícím ocáskem.  Na závěr opět zazněla famfára na myslivecký roh a dětské publikum poděkovalo paní Kollandové radostným potleskem.

Je to skvělé, když lidé nadšení pro svou práci či pro svůj koníček předávají své zkušenosti i své nadšení  mladé generaci a jsou ochotní tomu zcela nezištně obětovat svůj volný čas. Paní Kollandové tímto patří velké poděkování a budeme moc rádi, když k nám opět zavítá.

                                                                                                                       Mgr. Martina Dobrucká