Preventivní programy

Datum: 
Pondělí, 5. Červen 2023 - 18:15

Během měsíce dubna a května provedl policista Ing. M. Měchura z policie Břeclav v naší škole preventivní programy realizované formou besedy. Programy byly rozděleny do dvou bloků. 

První proběhl v dubnu a byl zaměřen na šikanu a kyberšikanu. Žáci se v něm dověděli, jaký je rozdíl mezi škádlením a šikanou a že hranice mezi nimi je velmi tenká. Byli upozorněni na to, že by neměli být lhostejní ke svým spolužákům, všímat si sebe navzájem, naučit se podat pomocnou ruku a nebát se ozvat, když jim někdo ubližuje.

Druhý blok proběhl v květnu se zaměřením na dopravní výchovu. Byl zaměřen na téma přecházení na přechodu -  kdo je chodec, kdo řidič, jak se chovat na silnici jako chodec i jako cyklista. Zábavnou formou si žáci vyzkoušeli a zopakovali pravidla správného přecházení přes přechod a také se dozvěděli,  jak důležité jsou reflexní prvky na oblečení.

Závěrem bychom chtěli poděkovat policii Břeclav, která preventivními programy pro žáky ZŠ realizuje.

                                                                                          Mgr. Jitka Řádková a kolektiv 1.stupně