Projektový den „Historií velkopavlovických vinohradů“ na ZŠ

Datum: 
Středa, 14. Květen 2014 - 7:50

Dne 9. 5. 2014 jsme uspořádali projektový den, který zakončil celoroční práci žáků III., IV. a V. ročníku 1. stupně ZŠ Velké Pavlovice. Cílem našeho projektu byla analýza pomístních jmen na katastru obcí Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Rakvice, Velké Němčice, Velké Bílovice, Vrbice a Zaječí a zpracování slovníčku nářečních slov týkajících se prací ve vinohradě.

 Žáci vyhledávali na mapě katastru Velkých Pavlovic názvy svých vinohradů a postupně je do mapy zaznačili. Dalším krokem bylo vyplnění pracovních listů na dané téma a zpracování slovníčku nářečních slov souvisejících s prací ve vinohradě. Na řadu přišla i pohybová činnost v tělocvičně, kterou jsme nazvali terčový závod. Děti dostaly za úkol formou běhacího diktátu napsat latinský citát IN VINO VERITAS a lidovou moudrost našich předků.

 Celý náš projekt jsme tak zakončili podle učení Jan Amose Komenského, který říkal, že aktivně a všemi smysly zapojení žáci si potřebné vědomosti a dovednosti osvojují mnohem snáze než při učení formou výkladu, zapisováním do sešitu a následného memorování.

Vybraná nářeční slova z prací žáků:

SLOVNÍČEK NAŘEČÍ

SLOVA NÁŘEČNÍ

SLOVA SPISOVNÁ

drátěnka

dráty na podporu vinné révy ve vinohradě

koštýř

skleněná nádoba na nasávání vína ze sudu

špunt

zátka

postnica

motyka na první kopání v době půstu

oslíz nebo ostrlíz

paběrkování ve vinicích

šíja

šikmá chodba vedoucí do sklepa

presúz

lisovna

slúpek

betonové sloupky ve vinohradě

kantnýře

trámy, na kterých ve sklepě leží bečky

bečka, kaď

sud

rampúch

větrací šachta do sklepa

špagát

provaz

kára

dvojkolák

kýbl

kbelík

putna

nádoba na nošení hroznů z vinohradu

 mustlovat

mačkat hrozny v kádi

mustlák, mestůvka

tlouk, kterým se hrozny mačkaly v kádi

oborávání

orání půdy traktorem kolem vinné révy

koštovat víno

chutnat víno

koštovačka

sklenička na ochutnávání vína

konva

konev

zelené práce

jarní práce ve vinohradě

výpleva

vylamování zálistků, které nemají květy

cúnky

mladé větvičky, které nemají květy

podlom

očištění hlavy od nežádoucích letorostů

užínání vrší

zkracování dlouhých letorostů

ríví

letorosty vinné révy

smítání

vylamování nežádoucích letorostů

hlava

sazenice vinné révy

vyklučit vinohrad

vytrhat vinohrad

tažeň

letorost

vlašák

ryzlink vlašský

rulanda

rulandské bílé

šeďák

rulandské šedé