PROJEKTOVÝ DEN „OD HLAHOLICE KE COMENIA SCRIPT“ – VÝTVARNÁ ČÁST

Datum: 
Pátek, 28. Červen 2013 - 9:25

Na předchozí části projektu (exkurzi a písemnou část) jsme navázali výtvarnou činností a výtvarným zpracováním tématu Cyrila a Metoděje. Žáci všechny potřebné informace znali a mohli začít zapojovat a rozvíjet vlastní fantazii. Výtvarně jsme zpracovali tři témata: Ikony Cyrila a Metoděje, Tajné vzkazy inspirované hlaholicí a jinými obrázkovými písmy a Cesty motivované putováním slovanských věrozvěstů.

     Třída 5. A měla nejnáročnější úkol, namalovat podle předlohy ikony Cyrila a Metoděje. Nejdříve se seznámili s tím, co vlastně ikony jsou, podle jakých pravidel byly malovány, jakou symboliku měly barvy a potom temperovými barvami a tužkou sami malovali.  

     5. B se inspirovala hlaholicí, tajným indiánským písmem a vytvářeli vlastní obrázkové písmo, které použili na své tajné vzkazy. Na velký kus balicího papíru klovatinou napsali „text“, zamalovali tiskařskými barvami, které po zaschnutí vymývali. Práce tak získala větší tajemnost i „patinu“. Tato méně častá výtvarná technika se nazývá gumotisk.

     4. A se vydala „po stopách“ slovanských věrozvěstů. Děti pracovaly v přírodě, přemýšlely o cestách a putování, o náročnosti, spletitosti, délce,… Své „cesty“ vytvářeli z přírodnin daného místa, vyhledávali ne příliš patrné cestičky a stezky, při své práci využívali listy, větvičky, kameny, kůru, květiny, písek,…

     Práce všech tříd se moc povedly. Žáci pracovali s nadšením a mnohdy i trpělivě ztvárňovali své představy.

Mgr. Lucie Nováková