Projektový den v základní škole: Oslava 17. listopadu plná hudby, historie a tvůrčího ducha

Datum: 
Úterý, 21. Listopad 2023 - 14:05

17. listopad, významné datum v naší historii, jsme si v naší základní škole rozhodli připomenout a oslavit prostřednictvím projektového dne. Tento den není pouze vzpomínkou na události z roku 1989, ale také příležitostí k výchově našich dětí k hodnotám svobody, demokracie a solidaritě.

 kolektiv pedagogů 2. stupně ZŠ

Dne 16.11. jsme si ve škole připomněli 17.11. 1989. První hodinu nám pan učitel vyprávěl o tom, jaká byla doba před revolucí a co k ní vlastně vedlo. Protože se sám zúčastnil revoluce v Olomouci, pověděl nám o jeho vlastních zkušenostech. Druhou hodinu jsme se inspirovali vyprávěním a fotografiemi pana učitele a vytvořili jsme krabice s hesly, kterými v Olomouci obestavěli komunistickou budovu. Třetí hodinu jsme se přemístili do zeměpisné učebny, kde nám něco dalšího pověděli pan učitel Pavel Hanzálek a paní učitelka Taťána Hanzálková. Podívali jsme se na toto období spíše z hudební stránky a potom jsme se naučili píseň “Jednou budem dál”. Čtvrtou hodinu jsme šli do tělocvičny, kde jsme si zopakovali choreografii na skladbu “Poupata” a paní učitelky nás seznámily, jak to bylo se sportem před převratem.

Pátou hodinu jsme se všechny třídy shromáždily v tělocvičně a zatančily naši choreografii. Paní zástupkyně a pan ředitel měli krátký proslov. Celou akci jsme zakončili seskupením do tvaru srdce, zazpíváním a předvedením našich výrobků. Nakonec jsme se všichni odebrali s radostí domů užít si prodloužený víkend.

Vilemína Osičková, IX. A