Projektový den žáků šestého ročníku

Datum: 
Pátek, 13. Říjen 2023 - 12:45

Ve středu 11. 10. se uskutečnil projektový den s názvem ,,Půda plná života a orientace v terénu“. Téma bylo zaměřeno na venkovní výuku enviromentální výchovy a moderní aplikace. Žáci ve skupinkách měřili půdní horizont v okolí Velkých Pavlovic, vzdělávali se v oblasti půdy a její ochrany, učili se pracovat s buzolou ve volné přírodě a pomocí moderních aplikací v mobilních telefonech rozeznávali druhy rostlin a živočichů. K bezproblémovému průběhu nám pomohlo krásné počasí a dobrá nálada všech zúčastněných.

Za tým pedagogů Mgr. Lukáš Svoboda, Mgr. Petr Hanzálek, Bc. Petra Otřelová, Jana Kosíková