Rytíř krále Chlodvika - vědomostní soutěž žáků 5. tříd

Datum: 
Pátek, 3. Červen 2016 - 7:45

Ve středu 1. 6. 2016 proběhlo na naší škole finále vědomostní soutěže 5. tříd „Rytíř krále Chlodvika".

Naše páťáky reprezentovalo 8 žáků, kteří získali v předchozím písemném testu nejvíce bodů. Soutěž se skládala ze tří okruhů: Historie, Příroda, Pro chytré hlavičky. Historické otázky se dotýkaly naší dávné minulosti, zavedly nás do doby příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu a postupně nás provázely stručným přehledem historie naší vlasti.
V přírodovědě si naši soutěžící zase dokázali, jak dalece jsou kovaní ve znalostech rostlinné a živočišné říše. Nechyběly ani otázky, které prověřily jejich pohotovost a „Filipa". Do boje o zlaťáky, které nahrazovaly body za správné odpovědi, bylo však vtaženo i publikum, které se mohlo pochlubit také svými znalostmi a pohotovostí.
První tři vítězové byli pasování na rytíře a za svůj výkon odměněni kornouty se sladkostmi.

1. rytíř – Klára Zborovská
2. rytíř – Markéta Nováková
3. rytíř – Miroslav Náležinský

Všechny ceny na soutěž poskytlo občanské sdružení Domino.

Věříme, že si všichni soutěžící odnesli ze soutěže příjemné zážitky a chuť v podobných soutěžích pokračovat. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a k jejich výsledkům jim gratulujeme!

A proč zrovna soutěž Rytíř krále Chlodvika?

Král Chlodvik I. z rodu Merovejců sjednotil všechny Franky pod svoji vládu, je považován za zakladatele franské říše. Byl úspěšným válečníkem, ale také schopným politikem a diplomatem. I my máme před sebou velký cíl: „Chceme být vzdělaní a úspěšní ve svém povolání. Nebudeme třímat v rukou meč a štít jako královi rytíři, naší zbraní bude rozum a cílevědomost!"

PhDr. Jitka Martincová