Školní akademie

Datum: 
Středa, 27. Červen 2018 - 21:25

V pátek 22. června v 17 hodin se v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích uskutečnila dlouho očekávaná akce – Školní akademie. Zúčastnili se jí žáci 1. stupně, kteří si pod vedením svých třídních učitelů připravili různá vystoupení. Vzhledem k tomu, že Školní akademie měla na naší škole premiéru, byla účast rodičů a dalších rodinných příslušníků velmi vysoká.

V úvodu a na závěr zahrála všem zúčastněným dětská cimbálová kapela lidové písně a po ní již následovala pestrá paleta vystoupení dětí – taneční čísla, módní přehlídka, divadelní, recitační i pěvecká vystoupení.  Celým pořadem provázeli diváky dva moderátoři.

Domníváme se, že se Školní akademie povedla a doufáme, že se všem líbila. Poděkování patří pedagogům, kteří se podíleli na její přípravě, a samozřejmě také účinkujícím dětem, pro které jistě nebylo lehké postavit se na pódium před početné publikum a předvést, co se naučily.

                                                        

                                                                                        Mgr. Halka Buryová, zástupce ředitele