Školní družina Březen

Datum: 
Středa, 12. Březen 2014 - 8:05

První sluneční paprsky vylákaly děti ze školní družiny ven na čerstvý vzduch. Po dobrém

a vydatném obědě jsme s radostí opustili budovu školy a vydali se svižným krokem na hřiště za kostelem. Zde se děti vyřádily na průlezkách, zahrály si oblíbenou „honičku“ a „Honzo, vstávej“ a malovaly křídami. Pobyt na hřišti se dětem líbil, protože hned po příchodu

do družiny se vyptávaly, jestli půjdeme ven i zítra.