Školní družinka zahalena do závoje babího léta...

Datum: 
Pátek, 20. Září 2013 - 10:40

Školní družinka při ZŠ Velké Pavlovice se rozjíždí v plném proudu, každý den jsou obě naše oddělení naplněna spoustou dětí dychtících po hraní a dovádění s kamarády. Dosavadních pár slunečných dnů jsme využili k návštěvě hřiště za kostelem a taktéž k vycházce do okolí školy.

 Všímali jsme si změn v přírodě souvisejících s počínajícím podzimem, které se pro nás staly velkou inspirací pro výtvarnou a pracovní činnost. Však nahlédněte do fotogalerie, jak se nám dílko s tématikou babího léta zdařilo ☺!

 Mgr. Lenka Tesařová a Naďa Slámová, vychovatelky ŠD při ZŠ Velké Pavlovice