Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Datum: 
Pátek, 24. Únor 2023 - 14:35

Ve středu 22.2. 2023 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce I. kategorie. Zúčastnilo se 8 žáků ze 7. ročníků. Soutěž měla dvě části – poslechovou s písemným testem a ústní, kde žáci konverzovali na vylosované téma. Součástí ústní části byl i popis obrázku.

  1. místo   Miroslav Vašek 7.A
  2. místo   Fillip Mwanyolo 7.B
  3. místo   David Kocman 7.A

Ve čtvrtek 23.2. 2023 se konalo školní kolo žáků II. kategorie. Zúčastnily se 3 žákyně z 8. a  9. ročníku. Stejně jako žáci mladší kategorie plnily poslechovou část s písemným testem, konverzační část a popis obrázků. Na závěr předvedly improvizační rozhovor na zadané téma.

  1. místo   Živa Stávková 9.A
  2. místo Elena Cvrčková 8.B
  3. místo Vilemína Osičková 8.B

                                                                            Mgr. Lenka Veverková