Školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně

Datum: 
Sobota, 4. Březen 2017 - 21:25

Byla jednou jedna knížka,

byla tichá jako myška,

byla zakletá jak víla,

která krásné šaty má.

Jednou náhle promluvila

pod dětskýma očima:

Když už jste mě probudili,

pojďte se mnou

do mých slok,

jak do síťky na motýli,

chytíme si celý rok.

(J.V. Svoboda)

…… do slok jsme vstoupili společně s dětmi dne 27. 2. 2017 při školním kole recitační soutěže. Zaznělo 19 básní, které krásně přednesli žáci 1. až 5. tříd. 

Žáci byli rozděleni do tří kategorií – 0. nesoutěžní kategorie (žáci 1. tříd), 1. kategorie (žáci 2.-3. tříd) a 2. kategorie (žáci 4.-5. tříd). Všem recitátorům a recitátorkám patří velká pochvala, zejména benjamínkům soutěže žáčkům 1. tříd  a vítězům soutěžních kategorií.

Vítězové 1. kategorie:

1.místo – Patrik Paštika (3.A)

2.místo – Samuel Horák (3.A) 

3.místo – Simon Svrček (2.A)

Vítězové 2. kategorie:

1.místo –   Jakub Havlík (5.B)

2.místo –   Žaneta Blažková (4. B)

3.místo – Václav Kadlec (4. B)