Slavnostní přivítání prvňáčků ve škole

Datum: 
Pondělí, 4. Září 2023 - 16:40

V pondělí 4. září proběhlo zahájení školního roku 2023/2024. Obzvláště slavnostní byl tento den pro prvňáčky, kteří nastoupili do školy úplně poprvé. Malé školáky přivítal pan ředitel ZŠ Mgr. Michal Rilák, paní zástupkyně Mgr. Halka Buryová a popřát úspěšné zahájení školní docházky přišel i starosta města pan Petr Hasil. Děti si v doprovodu svých rodičů prohlédly vyzdobenou třídu, seznámily se s paní učitelkou a prožily první hezké okamžiky s novými kamarády. Na památku tohoto významného dne si odnesly drobné dárky.

Všem prvňáčkům přejeme úspěšný školní rok!

Mgr. Eva Drienková, Mgr. Jitka Řádková, tř. učitelky