Sobotní výlet do polského Krakowa

Datum: 
Čtvrtek, 23. Duben 2015 - 13:35
Krakow je metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku. A právě sem se uskutečnil první sobotní zájezd . Celá prohlídka tohoto překrásného města byla rozdělena do tří po sobě navazujících částí. První část byla věnována nejstarší části města - Wawelu a Královské cestě. Snad každého z účastníku zájezdu uchvátila svou krásou a mohutností wawelská katedrála, ve které se konaly korunovace polských králů.
Druhá část prohlídky byla věnována centru města - okolí tržnici Sukeinnice na krakovském Rynku a přilehlé Jagiellonské Univerzitě. Součástí této části byl i dvouhodinový osobní program, který mnozí využili k menším nákupům či posezení v kavárně nebo restauraci.
Třetí částí prohlídky byla návštěva továrny Oskara Schindlera, kde se nachází muzeum holokaustu.
Toto muzeum je dokumentem své doby, doby zřizování a likvidace krakowského židovského  ghetta a  koncetračního tábora Osvětim.
  Celý den nás provázela p. Marie Šrajerová, průvodkyně, která svými vědomostmi a historkami z historie či současnosti Krakowa zaujala nejednoho z nás. 
 Zájezd se vydařil a pro ty, kteří by měli zájem se s námi podívat do těchto zeměpisných končin máme sdělení -  v termínu 19. - 20. září 2015 se uskuteční dvoudenní zájezd do Krakowa s tímto programem doplněný návštěvou solných dolů ve Veličce. Můžete jet s námi.
                                                                                                        Ing. Lenka Bukovská