Soutěž Bible a my

Datum: 
Pondělí, 4. Prosinec 2017 - 9:40

V měsíci listopadu proběhlo na naší ZŠ školní kolo soutěže Bible a my. V  I. kategorii                    (I.stupeň) se s biblickými otázkami na téma „Apoštolové, jak je známe z evangelií“ potýkali      D. Dobrucký, T. Krupicová, M. Hádlík a P. Šlancar. Ve II. kategorii (6., 7.roč.) test školního kola  na téma „Josef Egyptský“ psali M. Bílek, K. Pleskač a V. Macková. Za pomoc děkuji panu faráři M. Slatinskému.

Ve středu 29.11. se v prostorách Ekocentra Trkmanka uskutečnilo okresní kolo soutěže. Naši školu reprezentovali D. Dobrucký, P. Šlancar, M. Bílek a K. Pleskač. Okresního kola se zúčastnili nejúspěšnější řešitelé školního kola z dvaceti škol okresu Břeclav (17 ZŠ, 3 SŠ). Celkem jsme přivítali ve Velkých Pavlovicích 86 soutěžících. Do finále mohlo na základě výsledku testu postoupit v každé ze čtyř kategorií 6 žáků, což se ze ZŠ Velké Pavlovice nikomu nepodařilo. V této soutěži by však nemělo jít jen o výsledky, nýbrž především o hledání vztahu k Bibli.

Přednáškou a zajímavým povídáním zpestřili chvíle čekání na opravení písemného testu manželé Roman a Barča Lachovi z Bratislavy, kteří mají pět dětí a pět let žili v indiánské rezervaci Lower Brule, kam se nyní v prosinci opět vypraví. Jejich děti navštěvují školu v indiánské rezervaci.

Děkuji všem sponzorům – ZŠ Velké Pavlovice, Městu Velké Pavlovice, Ekocentru Trkmanka, Pekařství Pešák (za vynikající pečivo), České biblické společnosti (za knižní odměny), Vinařství  PROQIN (vína pro lektory a přednášející), AirWine (letecký simulátor),

P. L. Salčákovi, P. M. Slatinskému a A. Slavíkové (keramické pozornosti). I díky jim proběhlo okresní kolo v příjemné atmosféře a přátelském duchu.

                                                                                                                     Mgr. Jiří Slavík