Trocha poezie – „nikoho nezabije“

Datum: 
Úterý, 21. Únor 2017 - 13:30

Slova z písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra se nám opět potvrdila, neboť v letošním, už 46. ročníku školního kola v recitaci, předneslo své texty ať už poetické, nebo prozaické, humorné, či vážnějšího ladění celkem osmnáct žáků z 6. - 9. ročníku.

Mnozí žáci porotě předvedli skvělé výkony, ale u některých zapracovala i tréma. Přesto můžeme konstatovat, že se nám letošní ročník opět vydařil.

Recitátoři mezi sebou soutěžili ve dvou kategoriích: 3. kategorie žáci 6. a 7. ročníku, 4. kategorie žáci 8. a 9. ročníku.

Hodnotící porota měla těžké rozhodování, aby spravedlivě vybrala ty nejlepší.

Nakonec rozhodla takto:

3. kategorie:

1. místo – Tadeáš Huličný, 7. A

2. místo – Gabriela Dufková, 6. B

3. místo – Valentýna Ruprechtová, 6. B

4. kategorie:

1. až 2. místo – Soňa Nečasová, Natálie Morozjuková, 9. A

3. místo – Ondřej Bank, 8. A

Výhercům blahopřejeme.

Naši základní školu v okresním kole Dětské scény 2017 budou reprezentovat žáci T. Huličný, S. Nečasová, N. Morozjuková. Přejeme jim pevné nervy a úspěšné umístění.

                                                                                                       Mgr. Jitka Šaňková