Úspěchy našich žáků v okresních olympiádách

Datum: 
Čtvrtek, 25. Únor 2016 - 14:50

Žáci naší základní školy se letos zúčastnili dvou okresních olympiád.

Dne 8. 2. 2016 proběhlo v Břeclavi okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Na pěkném 20. - 23. místě se umístila Lucie Štěpánková, žákyně 9. B třídy. 27. - 28. místo obsadila Daniela Šelleová, také žákyně 9. B.

Jejich úspěšné umístění nás potěšilo, neboť mezi sebou soutěžili nejenom žáci základních škol, ale i studenti gymnázií, takže konkurence byla dosti značná.

Dne 18. 2. 2016 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kdy své jazykové znalosti a dovednosti zúročili žáci základních škol. Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích. Na velmi pěkném 7. místě se umístil žák 9. A Lukáš Čačík. V mladší věkové kategorii si taktéž vybojovala 7. místo Klára Navrátilová, žákyně 7. A třídy.

Všem těmto našim žákům blahopřejeme a děkujeme jim za zdařilou a úspěšnou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Jitka Šaňková, Mgr. Miroslava Kosíková