Vítání prvňáčků

Datum: 
Úterý, 6. Říjen 2020 - 19:50

V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo do naší Základní školy Velké Pavlovice 32 prvňáčků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Třídními učitelkami se staly PhDr. Jitka Martincová a  Mgr. Lucie Nováková.

Zahájení školního roku proběhlo vzhledem ke koronavirové situaci za přísnějších hygienických opatření - v jednotlivých třídách s rouškami. Pan ředitel, paní zástupkyně i třídní učitelky krátce přivítali děti i rodiče.

Už po prvním měsíci výuky můžeme říct, že jsou prvňáčci moc šikovní. Tímto bychom chtěli pochválit paní učitelky z mateřské školy i rodiče, kteří se jistě na předškolní přípravě podíleli. Zbytek školního roku snad proběhne bez výrazného narušení a děti budou moci chodit denně do školy.

                                                                                                            Mgr. Lucie Nováková