Vlastivědná soutěž

Datum: 
Sobota, 8. Červen 2019 - 3:35

Ve středu 5.6.2019 proběhla na naší škole vlastivědná soutěž pro 5. ročník „Rytíř krále Chlodvika“.

Naše páťáky reprezentovalo 8 žáků, kteří odpovídali na otázky týkající se naší dávné minulosti.

Do boje o zlaťáky, které nahrazovaly body za správné odpovědi, bylo však vtaženo i publikum, které se mohlo pochlubit také svými znalostmi a pohotovostí. V průběhu soutěže se prokázalo, že všichni soutěžící se na toto klání velmi dobře připravili a nic je nezaskočilo. Vítězství tří nejlepších bylo velmi těsné. První tři vítězové za svůj výkon dostali sladkou odměnu.

1. rytíř – Milada Náležinská

2. rytíř – Barbora Haňková

3. rytíř – David Drápal

Všechny ceny na soutěž poskytlo občanské sdružení Domino.

Věříme, že si všichni soutěžící odnesli ze soutěže příjemné zážitky a chuť v podobných soutěžích pokračovat. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a k jejich výsledkům jim gratulujeme!

PhDr. Jitka Martincová