Vyhodnocení sběru starého papíru – III. kolo

Datum: 
Sobota, 27. Únor 2021 - 12:45

 

Třetí kolo proběhlo netradičně v únoru a bylo zatím ze všech nejúspěšnější. Tři plně naložená auta odvezla celkem  8 366 kg starého papíru. První stupeň se na tomto množství podílel 6 998 kilogramy a druhý 1 368,- kilogramy. Tentokrát se plně osvědčilo to, že bylo možné papír dovézt již den předem navečer. Této možnosti využila většina rodičů. V den sběru již nebylo před školou takové množství aut. A dalším pozitivem bylo to, že papír se při odevzdání rovnou třídil na noviny, časopisy a kartony, směsný papír, což  značně usnadnilo práci při nakládání.

 

Celkové hodnocení:

1.stupeň pořadí tříd

  1. místo      3.A             průměr      102,- kg                      celkem 2 250,-kg
  2. místo      1.B             průměr        38 ,76 kg                  celkem     659,-kg
  3. místo      4.A             průměr        38,41 kg                   celkem     922,-kg   

  

1.stupeň pořadí jednotlivců

1.místo    Havránek Jan                     3.A             820,-kg

2.místo    Čeperová Adéla                 3.A             435,-kg

3.místo     Nováková Zoe                   3.A             307,-kg      

 

 2.stupeň pořadí tříd

1.místo    7.A         průměr   25,-kg                   celkem    647,-kg

2. místo   6.A         průměr   16,7 kg                 celkem    303 ,-kg

3.místo    8.A         průměr   7,9 kg                   celkem    135,-kg 

  

     2.stupeň pořadí jednotlivců

1.místo   Martinec Vladimír              7.A            250,-  kg

2.místo   Slezák David                      7.A            166,- kg

3.místo   Huslík Michal                     6.A            145,-kg              

 

                                                                                              Ing. Lenka Bukovská