Z činnosti občanského spolku DOMINO

Datum: 
Středa, 15. Červen 2016 - 7:50

Občanský spolek DOMINO vznikl v roce 2011. Jedná se o dobrovolný spolek rodičů, učitelů a dalších občanů, kteří mají zájem zlepšit vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou zejména pro žáky naší školy. Důvodem k vytvoření této organizace bylo především zapojit rodiče, kteří se aktivně zajímají o práci školy. Naší snahou je prohloubit komunikaci právě mezi školou a rodiči. Hlavní cílem je podpora činnosti základní školy a vytvoření vhodných podmínek pro výuku a využití volného času dětí. V letošním roce přispíval spolek nejenom na různé kulturní a sportovní akce školy, ale snažil se také vybavit školu i materiálně. Na podporu čtenářské gramotnosti bylo zakoupeno do školní knihovny 1. stupně celkem 47 knih nejrůznějších titulů, např. Říkali mi Leni, Anička a její kamarádi, Mikuláš na prázdninách, Nezbedníci apod. Na Noc s Andersenem, která se koná každoročně v knihovně, zakoupil spolek knihy: Co si pamatují sloni, Pušíci jsou tady, Vašek Prášek Mydlinka atd. Knihy, které nebyly vydány na odměny, dostanou žáci na konci školního roku na vysvědčení. Do hudební výchovy byly zakoupeny troje klávesy CASIO, sada rytmických pomůcek a kružítko PRECISION do matematiky. Velká finanční částka byla věnována na pořízení pěti nových počítačů k interaktivním tabulím, které se staly už nedílnou součástí moderní výuky. Do počítačů byly zakoupeny i nové počítačové programy: Geometrie pro nejmenší 1, Geometrie pro nejmenší 2, Geometrie 1, Matematika, Němčina 1 a Slovní druhy.

Věříme, že zakoupené tituly se budou žákům líbit a přinesou jim příjemné zpestření a zábavu na cestě za poznáním.

Zdenka Hasilová, předsedkyně spolku