Žáci šestých tříd ve VIDA science

Datum: 
Čtvrtek, 6. Duben 2017 - 10:40

Žáci 6. A a 6. B navštívili v rámci předmětu fyzika a zeměpis zábavný vědecký park VIDA science v Brně se stálou interaktivní expozicí, která představuje  desítky vědeckých fenoménů ve čtyřech základních oblastech - Planety, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. 

Žáci si zde v praxi vyzkoušeli řadu pokusů a dokázali si tak platnost fyzikálních jevů a zákonů. Hned při vchodu to byla funkce zdymadel, za ním potom aerodynamika, vedle kmity. V zadní části pavilonu viděli názorně krevní oběh člověka a funkce srdce. Zde si žáci mohli zkusit na figurínách oživování člověka. V prvním patře si potom někteří dodali odvahy a zkusili letecký simulátor. A mohu podotknout, že  to nebyli jen kluci, kteří se točili a točili.

V každé sekci VIDA science centra byli přítomni vidátoři - lektoři, průvodci, kteří nám vysvětlili příslušné pokusy a pomohli při obsluze exponátů. Každý si zde vše prošel a vyzkoušel. 

                                                                            Ing. Lenka Bukovská