Žáci si vystříleli první místo

Datum: 
Úterý, 5. Duben 2016 - 9:00

Členové střeleckého kroužku pod vedením p. Eduarda Poulíka se zúčastnili střeleckých závodů v Ratíškovicích. Dvě družstva ve složení Nikolas Janás, Ondřej Bank, Stanislav Prát a Vítek Holacký soutěžila ve třech střeleckých disciplínách:

- střelba na klasický vzduchový terč

- střelba na terč za nestandartních podmínek

- střelba na padající terče za co nejkratší dobu.

U prvních dvou stanovišť byl počet bodů dán zásahy v terči, kdežto u třetí disciplíny se jednalo o čas. Kdo sestřelil všechny terče jako první, získal nejvíce bodů. Tato disciplína mi připomínala biatlon. Souběžně s hlavním závodem probíhal doplňkový závod z airsoftových zbraní a to bylo něco pro kluky.

 A jak to dopadlo? Naše družstvo ve složení Nikolas Janás a Ondřej Bank se umístilo na prvním místě s celkovým počtem bodů 282. 262 bodů získali ze střelby z 300 možných a 20 bodů za nejrychlejší střelbu v třetí disciplíně. Druhé družstvo ve složení Stanislav Prát a Vítek Holacký obsadilo třetí příčku.

Poděkování patří bezesporu panu Haluzovi, vedoucímu střeleckého kroužku v Ratíškovicích za vzornou organizaci celé soutěže a p. Poulíkovi, vedoucímu našeho kroužku za přípravu  našich žáků. Odveta je naplánovaná u nás, ve Velkých Pavlovicích, ještě do konce školního roku.

 

Vedoucí SVČ

 Ing. Lenka Bukovská