Zájezd do Osvětimi

Datum: 
Neděle, 7. Září 2014 - 20:05

Pojem Osvětim je spojován se synonymem hrůzy, holocaustu a ponižování člověka. Osvětim, německy Auschwitz, polsky Oświęcim, je asi čtyřtisícové městečko v jižním Polsku. Za druhé světové války bylo pohlceno rozpínající se německou „Říší“. Na rozkaz Heinricha Himmlera z 27. dubna 1940 zde byl v bývalých kasárnách polské armády založen koncentrační tábor, později spíše vyhlazovací. Velitelem tábora byl jmenován Rudolf Höss.

A právě sem směřoval sobotní zájezd v sobotu 6. září 2014, pořádaný Střediskem volného času při ZŠ Velké Pavlovice. Celkem 49zájemců z řad široké veřejnosti se vydalo shlédnout tato místa. Při příjezdu nás čekali dva průvodci, pan Arkadius a paní Anna. Pan Arkadius měl skupinu složenou z klientů z Bořetic a paní Anna skupinu složenou ze zbývajících účastníků zájezdu. A v této skupině jsem byla i já.

Naše prohlídka byla rozdělena do dvou částí, v první jsme si prohlédli Auschwitz I- Osvětim, který se rozkládá na 70 hektarech. Naše prohlídka začala u vstupní brány tábora. Brána s nápisem "Arbeit macht frei" (práce osvobozuje) je dnes nejznámějším symbolem Auschwitz. Tento slogan si s sebou do Osvětimi přinesl velitel tábora Rudolf Höss z koncentračního tábora Dachau, kde byl poprvé použit, a kde Höss dříve působil jako dozorce.

Touto branou denně procházely tisícovky vězňů s vědomím, že je čekají dlouhé hodiny úmorné a zničující práce. Když se pak večer celí vyčerpaní vraceli, nesli těla těch, kteří ten den zemřeli. Zde hrál táborový orchestr pochody, které měly vězňům „usnadnit“ cestu do práce i jejich návrat do tábora. Procházeli jsme jednotlivé bloky. Silným zážitkem pro mnohé byla místnost plná lidských vlasů, či brýlí.

Navštívili jsme několik bloků a shlédli dokumenty, které se dochovaly z té doby a jsou důkazem zla, které páchali Němci na Židech.

Druhou částí zájezdu byla prohlídka vyhlazovacího tábora Březinka, který si svoje jméno získal podle bříz. Němci obyvatele této vesnice vysídlili, domy zbourali a materiál použili na stavbu tábora. Právě v plynových komorách v Birkenau našla smrt většina lidí, jež byli zavražděni v Auschwitz (kolem 90%). Zemřelo zde nejméně 1,1 milionu doložených lidí, z velké většiny Židů. Obětí bylo ale bohužel patrně daleko více.

Dominantou celého tábora je „rampa“, na které probíhala selekce Židů, kteří sem byli přiváženi v dobytčích vagónech celé Evropy. Jeden takový stál na kolejích uprostřed tábora. V několika zachovalých blocích nám provedla výklad o životě - neživotě v tomto vyhlazovacím táboře.