Zápis dětí do 1. třídy

Datum: 
Pondělí, 24. Duben 2023 - 7:35

Zápis dětí do 1. třídy je jedním z důležitých milníků v životě dítěte i jeho rodičů, na které rádi vzpomínáme i v dospělosti.

Do Základní školy ve Velkých Pavlovicích přišli zapsat rodiče své děti 20. dubna 2023. Ve vyzdobených třídách 1. stupně na budoucí školáky čekali učitelé s p. ředitelem Mgr. M. Rilákem a s p. zástupkyní Mgr. H. Buryovou. Žáci pátých tříd rodiče provázeli. Na zápis se přišly podívat i paní učitelky z mateřské školy s p. ředitelkou Bc. O. Kolářovou. 

Během zápisu předškoláci plnili různé úkoly a krátké aktivity, které pomohly určit, zda je dítě připraveno na nástup do školy. Na budoucí školáky čekaly i veselé odměny a hlavně přívětivá slova učitelů, protože ne každý předškoláček měl pro strach uděláno. V přátelské a příjemné atmosféře se rodiče s dětmi seznámili s prostorami školy, kde budou jejich děti trávit mnoho času.

Součástí vkusně vyzdobené školy byl i fotokoutek, kde se mohly děti vyfotit, aby měly na tento výjimečný den památku.

V příštím školním roce 2023/2024 budou otevřeny dvě první třídy a každou z nich bude navštěvovat cca 21 žáků.  

Všem dětem přejeme ještě spoustu krásných her ve školce a 1. září 2023 se na prvňáčky budeme těšit ve škole.

                                                                                           Za kolektiv vyučujících

                                                                                Mgr. Eva Drienková, vedoucí pedag. prac.  1. st.