ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ

Datum: 
Pondělí, 8. Duben 2019 - 20:50

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v Základní škole ve Velkých Pavlovicích zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020. Budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů přicházeli do slavnostně vyzdobených tříd 1. stupně, kde už na ně čekal pan ředitel Mgr. Michal Rilák s paní zástupkyní, vyučující a žáci pátých ročníků. Tradičně přijaly pozvání i paní učitelky a paní ředitelka z mateřské školy.

Děti čekalo příjemné odpoledne plné zajímavých pohádkových úkolů. Hravou formou poznávaly barvy, malovaly obrázek, zpívaly a procvičovaly jazýček při rozhovoru s paní učitelkou. Vyzkoušely si i počítání a poznávání geometrických tvarů. Za svou snahu a úspěšně splněné úkoly si předškoláci odnesli dárečky a pamětní list. Na závěr navštívili školní družinu plnou hraček, a proto se mnohým dětem nechtělo ani domů. Věříme, že si děti z tohoto prvního setkání se školou odnesly pěkné zážitky a těší se na školu stejně, jako my se těšíme na ně. Všem nastávajícím školákům přejeme, aby vstup do první třídy byl šťastným krokem v jejich životě.

Za kolektiv vyučujících Mgr. Eva Drienková