ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 15. 1. 2014

Datum: 
Středa, 22. Leden 2014 - 12:10

Zájemci o zeměpis změřili své znalosti v zeměpisné olympiádě. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích- kategorie A- 6. třída a kategorie B- 7. třída. Celkem 26 žáků si vyzkoušelo práci s turistickou mapou a test zeměpisných znalostí. V případě kategorie A se většina otázek týkala vesmíru a stavby Země, v kategorii B byli žáci dotazování na témata spojená s kontinenty Afrika, Amerika a Austrálie. Nejšikovnější z obou kategorií postupují do okresního kola v Břeclavi, které se bude konat 25. 2. 2014.

Nejúspěšnější řešitelé olympiády:

Kategorie A

1. -2. místo VALÉRIE JUŘIČKOVÁ VI. B (postup do okresního kola)

1. -2. místo DAVID ROZÍNEK VI. A

3. místo VENDULA STEHLÍKOVÁ VI. B

4. místo BARBORA TOMANOVÁ VI. A

5. místo FILIP ŠLANCAR VI. A, RADEK KREJČIŘÍK VI.B

 

Kategorie B

                1. místo JAN PROCINGER VII. A (postup do okresního kola)

                2. místo JAN RUPRECHT VII. B

                3. místo MARTIN BANK VII. A

                4. místo ANNA ŠIMKOVÁ VII. B

                5. místo JAN ROZINKA VII. B

 

Lenka Vybíralová