Návštěva Základní školy ve Velkých Pavlovicích

V sobotu 11. 6. 2016 se sešli bývalí žáci ZŠ ve Velkých Pavlovicích, kteří opustili tuto alma mater v roce 1960. Požádali ředitele školy pana Mgr. Michala Riláka o umožnění návštěvy školy a prohlédnutí si učeben, kabinetů, tělocvičny - prostě prostor, kde strávili část svého mládí za účelem braní rozumu, tedy vzdělávání. Setkali se s velkou ochotou, přestože byla sobota a pozdní odpoledne.

Pan ředitel nás osobně přivítal podáním ruky a otvíral jedny dveře za druhými, ke každé třídě a místnosti podal informaci k čemu slouží, čím je vybavena, kdo do ní chodí a co se bude ještě vylepšovat.

Byli jsme velmi mile překvapeni vysokou úrovní dnešní výuky s využitím všech aspektů moderní vědy. S nostalgií a výkřiky: „To tu za nás nebylo, nebo bylo jinak!“ jsme procházeli oběma stupni základní školy, včetně jídelny, kuchyně, družiny, tělocvičny a sborovny.  Všude bylo čisto, uklizeno, toalety voňavé, spousta dekorace, zkrátka úplně jiná škola než za nás.

Byli jsme velmi rádi, že nám byla tato exkurze umožněna, že se nám beze spěchu věnoval sám ředitel, že jsme se dověděli informace o plánech školy, učitelském sboru i studijních výsledcích a úspěšnosti žáků při přijímacích pohovorech na střední školy a jiné zajímavosti.

Škola - základ života! Tuto historickou pravdu si Základní škola ve Velkých Pavlovicích bere k srdci a pro své žáky dělá jen to nejlepší.

Děkujeme touto cestou panu řediteli Mgr. M. Rilákovi za čas nám věnovaný a přejeme do dalších „kantorských let“ jemu a celému kolektivu učitelů hodně zdaru a úspěchů, jen hodné a chytré žáčky.

 

Za všechny zúčastněné Jana Kadrnková, Václav Veverka