Kozí horky

KOZÍ HORKY

Pomístní jméno KOZÍ HORKY vzniklo podle účelu, ke kterému byl pozemek dříve využíván. Zřejmě se zde dříve, než majitelé vysadili vinohrad, pásly kozy. Název pochází původně z němčiny „Koziberk“ neboli „kozí hora“.

Projekt Historií velkopavlovických vinohradů – KOZÍ HORKY zpracoval žák:

Ludvík Jiří, třída V. A