Badminton ve Velkých Pavlovicích

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice otevírá v novém školním roce
od 16. září 2013 kroužek badmintonu určený především pro hráče v rozmezí
7-15 let. Jednotlivé tréninky budou probíhat v tělocvičně školy každé
pondělí od 16.00 do 18.00 hodin. 
Nová sezóna naváže na loňský rok. Nově se mladí badmintonisté zúčastní
několika turnajů v rámci městských soutěží pro začínající hráče. 
Kdo má zájem o tento rychlý sport, nebo si chce badminton zahrát, může se
přihlásit přímo na SVČ, nebo využít níže uvedených kontaktů. 
Přihlášky, bližší informace na emailu: reichman [at] moraviapharm.cz 
nebo na tel: 602 504 991, 604 552 805

Soubory: