Den dětí

Dne 30. 5. 2014 proběhne v anglické školní družině den dětí. Akce bude probíhat na hřišti u vlakového nádraží. Děti se mohou těšit na různé úkoly, které si pro ně připravili jejich spolužáci ze 7. A.

Úkoly budou muset plnit v anglickém jazyce. Rodiče jsou na tuto akci vítáni. V případě nepřízně počasí bude akce přeložena.

Za AŠD lektorka Vilemína Osičková a třídní učitelka 7. A Veronika Prokešová.