Formuláře k zápisu do 1. ročníků

Zápis 18.4.2024 - přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2024-2025
Vážení rodiče, 
pokud budete žádat o přijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce, vyplňte prosím následující 2 formuláře - přihlášku k zápisu (přijetí k povinné školní docházce) a zápisní list.
S danými dvěma vyplněnými dokumenty se pak dostavte 18.4.2024 k zápisu do školy. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, doplníte si chybějící údaje ve formulářích u zápisu.