Jdeme do finále ve sběru starého papíru a ve sběru PET víček

Blíží se pomalu konec školního roku a také i poslední kolo ve sběru 
starého papíru - a to sice v úterý 21.5.2013 .Připomínám , že nejlepší 
třídy z I. a z II. stupně pojedou do zábavného centra BONGO v Brně. 
Zároveň s třídními kolektivy pojedou i nejlepší sběrači z jednotlivých 
kol. Na konci května také končí soutěž ve sběru PET víček a zde se hraje 
o návštěvu lanového centra NOSRETI v Zaječí.