Nabídka kroužků při SVČ na školní rok 2019/2020

Výběr přihlášek a úplaty za kroužky SVČ

Přihlášky za kroužky přijímá pouze Ing. Bukovská, peníze pouze p. Klátová!

Přihlášky a peníze za kroužky se budou vybírat ve dnech 9.9. – 20.9. (po – pá) v 7.30 – 7.55 h v přízemí u šaten 1. st. ZŠ.

Soubory: