Oznámení školní jídelny

Oznamujeme, že od 1.9.2021 bude navýšena cena oběda o 1 Kč v následujících kategoriích takto:

  • žáci 7 - 10 let = z 24 Kč na 25
  • žáci 11 - 14 let = z 27 Kč na 28
  • žáci a studenti 15 a více let = z 30 Kč na 31 Kč.

U cizích strávníků se navyšuje cena o 4 Kč - z 68 Kč na 72 Kč.

Dále žádáme rodiče žáků ZŠ a rodiče studentů gymnázia, aby od 1.9. 2021 posílali platby za stravné na účet ŠJ, který jim byl přidělen. Platby hotově budou možné jen výjimečně a po domluvě s vedoucí ŠJ a ve vyhrazené hodiny.