Provoz školy od 12.4. 2021

Vážení rodiče a žáci,

z rozhodnutí vlády ČR nastoupí žáci 1. stupně od 12.4. na rotační výuku. Žáci 2. stupně zůstávají na distanční výuce.

V týdnu od 12.4. nastoupí na prezenční výuku do školy žáci 1., 4. a 5. ročníků (žáci 2. a 3. ročníků zůstávají doma na distanční výuce).

V týdnu od 19.4. nastoupí na prezenční výuku do školy žáci 2. a 3. ročníků ( žáci 1., 4. a 5. ročníků zůstávají doma na distanční výuce).

Výuka bude probíhat opět v homogenních skupinách podle rozvrhu.  Žáci budou nastupovat do školy v následujících časech hlavním vchodem:

Lichý týden (1., 4. a 5. roč.)                                                 Sudý týden (2. a 3. roč.)

1.A   7.35 h                                                                      2.A       7.35 h

1.B   7.40 h                                                                      2.B        7.40 h

4.A   7.45 h                                                                      3.A        7.45 h

5.A   7.50 h                                                                      3.B        7.50 h

5.B         7.50 h

Po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci roušky (respirátory) a budou důsledně dodržována hygienická a epidemiologická opatření.

Školní družina bude v provozu  od 12.4. do 15.00 h pro žáky 1. a 2. ročníků. Ranní družina bude od 7.00 h pro žáky 1. a 2. ročníků od úterý 13.4. (v pondělí 12.4. ranní družina není!)

Školní jídelna bude od 12.4. opět v provozu, jídelníček je aktualizován pro objednávky obědů.   Výdej obědů pro žáky ZŠ v prezenční výuce bude probíhat od 11.20 h podle níže uvedeného harmonogramu:

Harmonogram vydávání obědů od 12. 4. 2021

                                                                (lichý týden 1., 4. a 5. ročníky) 

 čas

 

11.20

11.30

11.45

12.00

12.15

12.25

12.30

13.10

13.20

Po

 

1.A

1.B

 

5.A

 

 

5.B

 

4.A

 

 

 

 

Út

 

1.A

 

1.B

 

4.A

 

 

5.A

 

5.B

 

 

 

 

St

 

  1.A

 

1.B

 

 

 

 

4.A

 

 

5.A

 

5.B

 

Čt

 

 

1.B

   

 

5.A

 

1.A

 

5.B

 

4.A

 

 

 

 

 

1.A

 

 

5.B

 

1.B

 

4.A

 

5.A

 

 

 

 

Harmonogram vydávání obědů od 12.4. 2021

                                                            (sudý týden 2. a 3. ročníky) 

 čas

 

11.20

11.30

11.45

12.00

12.15

12.25

Po

 

3.B

 

3.A

 

 

 

2.B

 

2.A

 

Út

 

2.B

 

2.A

 

 

3.A

 

3.B

 

St

 

 

 

3.A

 

3.B

 

2.A

 

2.B

 

Čt

 

2.A

2.B

 

 

 

3.A

 

3.B

 

 

2.A

 

2.B

 

 

 

3.B

 

3.A

 

 

Výdej obědů pro cizí strávníky a žáky v distanční výuce bude probíhat od 11.00 h do 14.00 h do jídlonosičů (prázdné jídlonosiče označené čipem je třeba odevzdat do 8.00 hodin na vozík před kancelář ŠJ).

V příloze najdete základní informace pro Vás i pro Vaše děti k testování a odkaz na instruktážní video k testům Singcelean, kterými by Vaše děti měly být testované.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole