Provoz školy od 4.1. 2021

Od pondělí 4. ledna 2021 nastupují do školy na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníků.  Výuka bude probíhat opět v homogenních skupinách podle rozvrhu.  Žáci budou nastupovat do školy v následujících časech hlavním vchodem:

1.A   7.35 h

1.B   7.40 h

2.A   7.45 h

2.B   7.50 h

Po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci roušky (respirátory) a budou důsledně dodržována hygienická a epidemiologická opatření.

Ostatní ročníky (3. – 9. ročník) se vyučují distanční formou (doma). Rozvrh hodin na 1. stupni je stejný jako v době distanční výuky v listopadu, na 2. stupni bude on-line výuka rozšířena o další předměty. S rozvrhem hodin budou žáci seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.

Školní družina bude v provozu  od 4.1. do 15.00 h. Ranní družina bude od 7.00 h pro žáky 1. a 2. ročníků.

Výdej obědů pro žáky ZŠ v prezenční výuce bude probíhat od 11.15 h podle níže uvedeného harmonogramu.

Harmonogram vydávání obědů od 4.1.2021 (1.  a  2. ročníky)

 

 

11.15 h

11.25 h

11.35 h

11.45 h

11.55 h

12.15 h

12.25 h

Po

 

 

1.A

 

1.B

 

 

 

2.B

 

2.A

 

Út

 

2.A

 

2.B

 

 

1.A

 

1.B

 

 

 

St

 

 

1.A

 

1.B

 

 

 

2.A

 

2.B

 

Čt

 

1.B

 

2.A

 

 

2.B

 

 

1.A

 

 

 

1.A

 

2.B

 

 

2.A

 

 

1.B

 

 

 Výdej obědů pro cizí strávníky a žáky v distanční výuce bude probíhat od 11.00 h do 14.00 h do jídlonosičů (prázdné jídlonosiče označené čipem je třeba odevzdat do 8.00 hodin na vozík před kancelář ŠJ).