Upozornění školní jídelny

Výdej obědů

Výdej pokrmů pro cizí strávníky, žáky a studenty v první den neplánované nepřítomnosti ve škole je stanoveno                                                                                    11.15 – 11.30 hod.

Výdej pro žáky, studenty a zaměstnance školy v pátek                  11.40 – 13.45 hod.

Výdej pro žáky, studenty a zaměstnance školy v ostatní dny          11.40 – 14.15 hod.

 

Odhlašování obědů a odebírání stravy do jídlonosičů

V případě náhlého onemocnění může být oběd odhlášen do 6.30 hod. téhož dne na tel. č. 519428491 nebo email. jidelnazsvp [at] gmail.com

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují ve školní jídelně. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole ze zdravotních důvodů. V tento den lze odebrat stravu za sníženou náhradu do jídlonosičů (§ 122 zákon č.561/2004 Sb.). V dalších dnes je možné obědy zakoupit v kanceláři ŠJ za plnou cenu tj. 55 Kč a odebírat je v danou výdejní dobu do jídlonosičů.